sk en de

Čo je PZP a načo slúži?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) iste poznáte aj ako zákonnú poistku. Je dané zákonom z čoho vyplýva, že každý držiteľ vozidla je povinný uzatvoriť PZP po nadobudnutí vozidla, ešte pred jeho prihlásením do evidencie.

PZP chráni vodiča poisteného auta v prípade, ak počas jazdy spôsobí škodu. Uzatvorením povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančnú náhradu prenesená na poisťovňu, v ktorej je vozidlo poistené.

Povinné zmluvné poistenie kryje nasledujúce škody:
· škody spôsobené ostatným účastníkom cestnej premávky (iné vozidlo, dopravná značka, plot, zvodidlá, semafor, škody na cestnej komunikácii, atď)
· škody na zdraví a náklady pri usmrtení (chodec, spolujazdec, iný vodič)
· škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
· ušlý zisk,
· zapožičanie náhradného vozidla (max. po dobu 30 dní) Pozor - náhradné vozidlo Vám poisťovňa nepreplatí v prípade totálnych škôd,
· náklady právneho zastúpenia poškodeného pri uplatňovaní nárokov, ktoré vznikli prevádzkou vozidla.

Minimálna výška poistného krytia je daná zákonom a je rovnaká u všetkých poisťovní. Poisťovne však ponúkajú rôzne nadštandartné produkty s vyšším krytím či pripoisteniami.

Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle vašim zavinením! Pre krytie týchto škôd je potrebné uzatvoriť havarijné poistenie.
 

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Ako si vybrať poisťovňu?

Poisťovňa nehradí spôsobenú škodu na na vašom vozidle, ale na vozidle iného účastníka cestnej premávky. Keďže povinné zmluvné poistenie je dané zákonom a základné krytie je u všetkých poisťovní rovnaké, siahnite pri výbere poisťovne po nižšej cene.

Čo okrem ceny by malo mať vplyv na vaše rozhodovanie?

- Dôležité môžu byť vaše skúsenosti z minulosti. Ak trvalo dlho, kým vám poisťovňa preplatila náklady pri vašej škodovej udalosti, nedopustite, aby sa to mohlo stať iným. Vyberte pre poškodených lepšieho partnera.
- Mnoho ľudí sa pozerá aj na meno poisťovne, aby sa nestalo, že keď bude treba tak tu už poisťovňa nebude
- Vyhnete sa zbytočnému cestovaniu do poisťovne vzdialenej mnoho kilometrov. Malé pokrytie územia pobočkami, nie je známka silného partnera
 

Uzavrite PZP rýchlo, lacno a jednoducho

Vďaka našej aplikácií si teraz jednoducho vyberiete najvýhodnejšie poistenie na trhu. Kliknite na Online poistenie vozidiel a po vyplnení niekoľkých základných údajov sa vám zobrazí porovnanie cien PZP všetkých poisťovní. Vyberte si poisťovňu, doplňte údaje o vás a vozidle a môžete mať vaše auto ihneď poistené z pohodlia domova.

Ako bonus poistenia cez prepisy.sk získate:

- prihlásenie vozidla bez čakania
- management poistenia
- pri ukončení PZP z dôvodu predaja vozidla žiadame poisťovňu o vrátenie alikvótnej čiastky už uhradeného poistenia)
- pred koncom poisťovacieho obdobia (1rok) vám pošleme ponuku s najvýhodnejšou volbu PZP
- pomoc pri odhlásení a prehlásení PZP do inej poisťovne
- zdarma poradenstvo v prípade vašej účasti na dopravnej nehode
- zdarma poradenstvo pre všetky administratívne úkony, ktoré si chcete vykonať sami

Využite našu službu www.prepisy.sk a ušetrite mnoho vášho drahocenného času.